Динамичен Генератор на картинки за уеб сайтове, генератор на банери за реклама

http://генератор.org/600x200/000/fff.png&text=Генератор+на+празни+картинки

/ / . &

Можете да ползвате този Безплатен генератор на празни изображения, за да генерирате желаните от вас картинки които да ползвате като банери (за примерни реклами) или като картинки за вашия уеб сайт.

Поддържат се всички стандартни рекламни размери (включително размерите на банери на Google Adsense & Google Adwords) с които можете бързо да генерирате картинка в желан от вас размер и цвят, с какъвто желаете текст на нея.

Tweet

Документация на безплатния Генератор на банери и картинки:

Размер на картинката:

Широчина x Височина

Цветове на изображението:

Цвят на фона / цвят на текста

Поддържани формати на картинки и формати на реклами и рекламни банери:

.gif, .jpg, .png. С най-малък размер картинките стават като .png, така че това е препоръчителния формат който би следвало да ползвате.

Ваш текст в картинката:

&text=Hello+World

Следните символи трябва да се кодират като UTF-8 Hex за да се изобразят правилно:

Символ UTF-8 Hex Equivalent
+ 0x2B
# 0x23
% 0x25
& 0x26

Ако имате проблеми да въведете размери на изображението като текст, ползвайте UTf-8 Hex стойностите тук, като &text=400x250. Ползвайте символа за умножение, × (а НЕ x буквата), &text=400×250.

Ако имате нужда от други unicode символи, потърсете тяхната UTF-8 Hex версия в http://www.fileformat.info/info/unicode/char/search.htm

Стандартни размери на картинки и формати на рекламни банери:

Много стандартни размери на банери и картинки са включени, включително рекламни размери, банер размери на Google Adsense и Google Adwords и размери на екрани.

Название Линк Размери Регулярен израз
mediumrectangle medrect 300×250 ^(med)\w+(rec\w+)
squarepopup sqrpop 250×250 ^(s\w+pop)
verticalrectangle vertrec 240×400 ^(ver)\w+(rec)
largerectangle lrgrec 336×280 ^(large|lrg)(rec)
rectangle rec 180×150 ^(rec)
popunder pop 720×300 ^(pop)
fullbanner fullban 468×60 ^(f\w+ban)
halfbanner halfban 234×60 ^(h\w+ban)
microbar mibar 88×31 ^(m\w+bar)
button1 but1 120×90 ^(b\w+1)
button2 but2 120×60 ^(b\w+2)
verticalbanner vertban 120×240 ^(ver\w+ban)
squarebutton sqrbut 125×125 ^(s\w+but)
leaderboard leadbrd 728×90 ^(lea\w+rd)
wideskyscraper wiskyscrpr 160×600 ^(w\w+sk\w+r)
skyscraper skyscrpr 120×600 ^(sk\w+r)
halfpage hpge 300×600 ^(h\w+g)
Стандарти за размера на екрана:
Име Размери
cga 320x200
qvga 320x240
vga 640x480
wvga 800x480
svga 800x480
wsvga 1024x600
xga 1024x768
wxga 1280x800
wsxga 1440x900
wuxga 1920x1200
wqxga 2560x1600
Видео стандарти
Видео стандарт Размери
ntsc720x480
pal768x576
hd7201280x720
hd10801920x1080